بازدید رئیس دانشگاه، جمعی از کارکنان روابط عمومی دانشگاه، خبرنگاران مطبوعات، خبرگزاری ها و نشريات محلی و سراسری از بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات 940821

Thumbnail Image Table
20151112_102336
11/14/2015 08:07:00 ق.ظ
Size (KB)  :  696 KB
20151112_102351
11/14/2015 08:07:00 ق.ظ
Size (KB)  :  662 KB
20151112_102459
11/14/2015 08:07:00 ق.ظ
Size (KB)  :  721 KB
20151112_102657
11/14/2015 08:07:00 ق.ظ
Size (KB)  :  804 KB
20151112_102912
11/14/2015 08:07:00 ق.ظ
Size (KB)  :  682 KB
IMG_6024
8/22/2014 09:44:26 ق.ظ
Size (KB)  :  7,254 KB
IMG_6027
8/22/2014 09:45:12 ق.ظ
Size (KB)  :  7,974 KB
IMG_6044
8/22/2014 09:47:56 ق.ظ
Size (KB)  :  8,024 KB
IMG_6048
8/22/2014 09:48:06 ق.ظ
Size (KB)  :  8,155 KB
IMG_6050
8/22/2014 09:48:08 ق.ظ
Size (KB)  :  8,446 KB
IMG_6060
8/22/2014 09:50:42 ق.ظ
Size (KB)  :  5,709 KB
IMG_6078
8/22/2014 09:54:46 ق.ظ
Size (KB)  :  6,459 KB
IMG_6083
8/22/2014 09:54:50 ق.ظ
Size (KB)  :  6,406 KB
IMG_6118
8/22/2014 10:19:36 ق.ظ
Size (KB)  :  5,901 KB
IMG_6134
8/22/2014 11:02:54 ق.ظ
Size (KB)  :  5,872 KB
IMG_6137
8/22/2014 11:03:04 ق.ظ
Size (KB)  :  5,730 KB
Pages:     1 2